دسته‌بندی: زوج درمانی

ممکن است هر زوجی بعد از ازدواج به دلایل کوچک و بزرگ دچار اختلافاتی شوند. یا بنا به دلایلی نتوانند با یکدیگر بر سر مسائل مختلف کنار آیند. این موضوع یک امر کاملا طبیعی است که می‌تواند برای هر زوجی در زندگی مشترک رخ دهد. زوج درمانی برای حل مشکلات مختلف بین زوجین، توسط درمانگر اجرا می‌شود. این جلسات معمولاً با حضور هر دو نفر برگزار می‌شود. اما برخی از زوجین ممکن است برای تغییر در زندگی و رفع یک آشوب در روان خودش نزد زوج درمان برود که در اینصورت، به صورت فردی جلسه برگزار خواهد شد. در این جلسات، درمانگر طرف هیچ یک از زوجین نیست و کاملا بی‌طرف به حل مسائل بین دو نفر خواهد پرداخت. هدف زوج درمانی معمولا نزدیک‌ کردن زوجین به یکدیگر و حل درگیری موجود می‌باشد. بعد از شرکت در این جلسات شما حس رضایت بیشتری نسبت به شریک خود و زندگیتان خواهید داشت.

درخواست مشاوره